วันจันทร์

08.00 - 12.00 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา ,

บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด , คลินิกวางแผนครอบครัว , คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก ,

คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี , คลินิกเบาหวาน , คลินิกความดันโลหิตสูง , คลินิกกายภาพบำบัด

 

13.00 - 16.00 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา ,

บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด , คลินิกเบาหวาน , คลินิกความดันโลหิตสูง , คลินิกกายภาพบำบัด

 

16.00 - 20.00 น.

คลินิกตรวจรักษาโรคนอกเวลาโดยแพทย์

วันอังคาร 

08.00 - 12.00 น. 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา ,

บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  คลินิกฝากครรภ์(รายเก่า) , คลินิกเบาหวาน ,

คลินิกความดันโลหิตสูง , คลินิกกายภาพบำบัด

 

13.00 - 16.00 น. 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา ,

บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด , คลินิกฝากครรภ์(รายใหม่) , คลินิกความดันโลหิตสูง , คลินิกกายภาพบำบัด

 

16.00 - 20.00 น. 

คลินิกตรวจรักษาโรคนอกเวลาโดยแพทย์ ,  คลินิกแพทย์แผนไทย, , คลินิกกายภาพบำบัด

วันพุธ

08.00 - 12.00 น. 
ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา ,

บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด , คลินิกสุขภาพเด็กดี , คลินิกเบาหวาน , คลินิกความดันโลหิตสูง 

, คลินิกกายภาพบำบัด

 

13.00 - 16.00 น. 
 ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา ,

บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด , คลินิกโรคหอบหืดและถุงลมโป่งพอง , คลินิกความดันโลหิตสูง 

, คลินิกกายภาพบำบัด

 

16.00 - 20.00 น. 

คลินิกตรวจรักษาโรคนอกเวลาโดยแพทย์ ,   คลินิกทันตกรรม

วันพฤหัสบดี

08.00 - 12.00 น.  
ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา ,

บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด , คลินิกฝากครรภ์(รายเก่า) , คลินิกเบาหวาน ,

คลินิกความดันโลหิตสูง , คลินิกวัณโรค , คลินิกกายภาพบำบัด

 

13.00 - 16.00 น.  
ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แนผไทย , บริการให้คำปรึกษา ,

บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด , คลินิกฝากครรภ์(รายใหม่) , คลินิกความดันโลหิตสูง , คลินิกกายภาพบำบัด

 

16.00 - 20.00 น. 

คลินิกตรวจรักษาโรคนอกเวลาโดยแพทย์ ,  คลินิกแพทย์แผนไทย, , คลินิกกายภาพบำบัด

วันศุกร์

08.00 - 12.00 น.  
ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา ,

บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด , คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี , คลินิกความดันโลหิตสูง , คลินิกกายภาพบำบัด

 

13.00 - 16.00 น.  

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย , บริการให้คำปรึกษา ,

บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด , คลินิกความดันโลหิตสูง , คลินิกกายภาพบำบัด

 

16.00 - 20.00 น. 

คลินิกตรวจรักษาโรคนอกเวลาโดยแพทย์

วันเสาร์  

08.00 - 12.00 น.  
คลินิกตรวจรักษาโรคนอกเวลาโดยแพทย์ ,  คลินิกแพทย์แผนไทย , คลินิกกายภาพบำบัด

 

13.00 - 16.00 น. 

คลินิกแพทย์แผนไทย , คลินิกกายภาพบำบัด

♦ คลินิกสุขภาพจิตทุกวันอังคารที่่ 3 ของเดือน

สามารถโทรสอบถามตารางการตรวจของ นายแพทย์ประโมทย์  ชูดำ  ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 3866 6453

 

♦ คลินิกนมแม่บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 3866 6174-5 ต่อ 109(ในเวลาราชการ) หรือต่อ 124(นอกเวลาราชการ)

 

♦ อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 0 3866 6794 , EMS 1669

 

♦ หน่วยไตเทียม ให้บริการวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 3866 6358


 
Online:  2
Visits:  280,387
Today:  32
PageView/Month:  2,829