ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ

   file (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)


2. รายการที่ 1 ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ

  file (ประกาศจังหวัดระยองพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)


3. รายการที่ 2 ครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ

  file (ประกาศจังหวัดระยองพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)


4. รายการที่ 3 งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องฉุกเฉิน

  file (ประกาศจังหวัดระยองพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ(6มี.ค.61) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 


ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ของโรงพยาบาลวังจันทร์ 

file ยกเลิกประกาศจังหวัดระยอง 

 
Online:  3
Visits:  191,435
Today:  10
PageView/Month:  2,286