ประกาศจังหวัดระยอง

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ 


ประกาศเผยแพร่ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครุ๓ัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ)

 

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ)


เผยแพร่ ประกาศจังหวัดระยอง

1. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งรื้อและรื้อถอน จำนวน 28 ชุด


2. เรื่อง ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 และประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (การจัดจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงห้องฉุกเฉิน) file ยกเลิก , file ประกาศ


3. เรื่อง ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 และประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ) file ยกเลิก , file ประกาศ

 

 

 


 
 
   
   
   
   
 
Online:  2
Visits:  213,907
Today:  96
PageView/Month:  1,750