- รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผน ปีงบประมาณ 2562

- หนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนฯ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธค. 62 

 

- หนังสือรายงาน แบบ สขร.1 เดือน ตค 2562

- รายงาน แบบ สขร.1 ตค 2562

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธค. 62 

 

- หนังสือสั่งการให้เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธค. 62 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจัดซื้อรถพยาบาลเคลือบสารด้านจุลชีพ จำนวน 1 คัน)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจัดซื้อรถพยาบาลเคลือบสารด้านจุลชีพ จำนวน 1 คัน)

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธค. 62 


- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงห้องฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน) e-bidding

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงห้องฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน) e-bidding

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธค. 62 


- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน )

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธค. 62 


- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ) e-bidding

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ) e-bidding

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธค. 62 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) 

ประกาศ ณ วันที่ 29 สค.62 

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) 

ประกาศ ณ วันที่ 21มิย.62 

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ)

 
 

 


 
 
   
   
   
   
 
Online:  2
Visits:  237,716
Today:  16
PageView/Month:  1,238